Information For Librarians

Untuk pustakawan kami berharap jurnal ini dapat dimasukan kedalam daftar rujukan pada instansi yang bersangkutan sehingga ilmu keolahragaan dapat terus berkembanga.